Farár: Mgr. Peter Majda. Kontakt: 0948 450701

mosovce@fara.sk

Filiálky: Blatnica, Blažovce, Bodorová, Borcová, Karlová, Jazernica

 

Mošovce

O význame farnosti Mošovce hovorí i pôvodná gotická budova kostola pochádzajúca z prelomu 13. a 14. storočia.

Koncom 19. storočia bol kostol, vtedy už takmer 600-ročný, značne poškodený a ošarpaný. Keďže bol postavený na močaristej pôde, kamenná gotická klenba, hrubá približne 1,5 m začala na mnohých miestach pukať a to aj napriek tomu, že po stranách kostola ju zabezpečovali hrubé kamenné piliere.

Hrozilo preborenie klenby, preto bol na podnet vtedajšieho patróna cirkvigrófa Františka Révaia kostol asanovaný.

Na rozdiel od svojho predchodcu sa objekt nového neogotického kostola, ktorý vznikol na jeho mieste, staval iba 2 roky (1912-1913). Výstavba historizujúcej sakrálnej architektúry bola už blízka dnešným stavebným postupom. Aby sa zabezpečila stabilita kostola, postavili ho na hrubej betónovej platni. Pôdorysne je nový kostol posunutý oproti pôvodnému o niekoľko metrov juhovýchodným smerom, je trojloďový, s bočnou šesťuholníkovou vežou, ktorou vedie schodisko na chór.

Do farnosti Mošovce ako filiálky patria: Blatnica, Blažovce, Bodorová, Jazernica, Borcová a Karlová. Kostol je v Jazernici a v Blatnici kaplnka.

Blatnica  
 
Jazernica  
 
 

Erb farnosti Mošovce

 

Realizované v rámci projektu Fara.sk

 

GDPR

Farnosť Mošovce spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou

„Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike„

Zodpovedná osoba: https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zodpovedna-osoba

K dispozícii na: https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc


This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor